Opakování v rezervě

Co jsou to RIR (Reps In Reserve), neboli česky opakování v rezervě?

K čemu se dají využít?

Jak to prakticky použít pro sebe?

Be Effective

Více info na www.eftm. cz/vyziva